rss

13 Nov

Trăim într-o societate plină de provocări şi care devine, pe zi ce trece, tot mai competitivă pentru noi, dar, mai ales, pentru copiii noștri. Informațiile nu pot fi asimilate, înțelese și transformate în cunoștințe, utile în activitatea teoretică și practică a copilului, numai dacă gândirea și limbajul sunt dezvoltate normal sub aspectul intercondiționării lor funcționale.

O tulburare a limbajului oral sau scris, care poate părea banală și, aparent, fără importanță, poate avea repercursiuni asupra dezvoltării cognitive a copilului, asupra performanțelor școlare și, la modul general, asupra integrării lui armonioase în familie, în instituțiile educative, în societate. Terapia logopedică nu înseamnă doar corectarea tulburărilor de limbaj, ci și identificarea și dinamizarea resurselor copiilor spre a obține efectele dorite, precum și armonizarea sferelor afectiv-motivațională, psihomotorie și cognitivă în cadrul suprastructurii de personalitate.

Orice copil este unic și de aceea terapia logopedică este centrată pe nevoile acestuia, fiecare exercițiu fiind personalizat și proiectat pe secvențe temporale, în funcție de progresele înregistrate de el.           Intervenția logopedică este un proces complex ce implică, pe lângă o muncă în echipă (logoped – copil – profesor) și colaborarea cu familia copilului sub îndrumarea logopedului, părintele poate deveni partener în terapia logopedică, continuând exercițiile recomandate și acasă, în mediul familiar al copilului.

Părinții joacă un rol important în terapia logopedică, în primul rând pentru că sunt conștienți de nevoile copilului, sesizând că există o tulburare, o problemă în exprimarea verbală sau scrisă a copilului, care îi afectează și îi transformă întreaga personalitate prin frustrările determinate de dificultățile întâmpinate în comunicarea cu ceilalți, precum și de faptul că acesta are nevoie de sprijinul specializat al unui specialist logoped.

Specificul primei ședințe de intervenții logopedice, începe cu evaluarea stării actuale a copilului și sfârșește cu întocmirea Planului de intervenție personalizată, special pentru fiecare copil; părinții trebuie să cunoască și efectele televizorului asupra dezvoltării vorbirii copiilor, fiind conștientizați de necesitatea selecției emisiunilor care pot fi vizionate la diferite vârste.

Sunt recomandate și o serie de instrumente de evaluare a aptitudinilor de școlaritate ale copilului care pot fi folosite și de către părinți; de asemenea, se recomandă (utilizarea în terapia logopedică nu numai a exercițiilor specifice pentru fiecare tip de tulburare a limbajului, ci și a jocurilor pentru dezvoltarea capacităţilor deficitare, pentru dezvoltarea vorbirii, pentru îmbogățirea vocabularului, pentru învingerea fobiei față de comunicare, pentru optimizarea integrării socio-școlare. Un rol important, prin efectele lor ludice, ȋl au și poeziile specifice pentru corectarea fiecărui sunet.

O serie de factori  contribuie la eficiența terapiei logopedice, dintre aceștia, colaborarea părintelui cu logopedul prin discuții despre obiectivele proiectate / realizate, despre exercițiile, jocurile, poeziile, metodele care au efecte pozitive în activitatea de corectare logopedică și care pot fi repetate acasă de către copil cu ajutorul părinților, fiind unul dintre cei mai importanți factori, alături de suportul emoțional pe care ei ȋl ocopilului.

Deși specifică,  intervenția   logopedică  de  corectare   a   tulburărilor de limbaj nu este o activitate închisă, izolată; ea se realizează într-o strânsă interdependență cu activitatea instructive educativă generală a copilului, cu ceea ce devine general și particular pentru fiecare caz în parte.

Profesor logoped, gradul I, Atena Georgescu