rss

18 Nov

Stimaţi părinţi,

Vă aducem la cunoştinţă că au fost finalizate demersurile privind înfiinţarea Asociaţiei Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 4 Buzău, ,,Asociaţia Prichindeii Buzău “, a carei misiune este aceea de a promova şi încuraja implicarea şi participarea copiilor, a părinţilor şi a tuturor persoanelor interesate, în cadrul unor programe educaţional-recreative intra şi extraşcolare, organizate grădiniţa noastră.
Menţionăm că această acţiune generală, prin conferirea unei personalităţi juridice, va permite strângerea unor fonduri destinate îmbunătăţirii condiţiilor din cadrul acestei unităţi de învăţământ, înţelegând prin aceasta realizarea de lucrări de întreţinere a clădirii sau a curţii, achiziţionarea de module de joacă pentru spatiul exterior şi orice altă necesitate identificată pe parcurs, pe care noi, cadrele didactice şi părinţii, vom dori să o soluţionăm în viitor.
Pe această cale, dorim să vă supunem atenţiei faptul că pentru a avea succes în demersurile noastre avem nevoie de fiecare dintre dumneavoastră, avem nevoie să ne fiţi alături, avem nevoie de resurse materiale! În acest sens, vă adresăm invitaţia de a contribui la acest efort comun prin donaţii efectuate în contul Asociaţiei ,,Prichindeii Buzău”sau prin directionarea a 2% din impozitul dumneavoastră.
Va fi modalitatea noastră, a personalului şi al părinţilor de a sustine ţelul comun referitor la asigurarea celor mai bune condiţii privind educatia copiilor noştri!